( அமிர்த தாரா தீட்சை பெறுவதற்கு...........!! click here )23 ஞாயிறு ஜூன் அன்று அமிர்த தாரா தீட்சை அளிக்கப்படுகிறது appointment பெற விரும்புபவர்கள் இந்த எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். +91-8110088846 அமிர்த தாரா மஹாமந்திர தீட்சை 

கீழே குறிபிட்டுள தொலைபேசி எண்ணிற்கு அழைக்கவும் வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் இதே எண்ணிற்கு whatsap மூலம் தோடர்பு கொள்ளவும்.

தொலைபேசி எண்:-   Cell:- +91- 8110088846

---------------------------------------------
முகவரி

ஸ்ரீ குருஜி ஆசிரமம்
காடகனுர்
விழுப்புரம் 
செல்;- 8110088846
www.ujiladevi.in
Home
 
Back to Top