Posts


  Store
  Store
  Store
  Store
  Store
  Store

🔴 பஞ்சகவ்ய விளக்கு

இயேசு ஒரு இந்து  

புத்தரை திருடிய கிறிஸ்தவம் !

கடவுளாக போன மனிதன்

ஆங்கிலத்தை கொன்று விடு !

கிருஷ்ணரை கடன் வாங்கிய இயேசு !

ஹெர்குலிஸ் இயேசுவான கதை !  

கிறிஸ்துமஸ் இயேசு பிறந்தநாள் அல்ல !

Contact Form

Name

Email *

Message *