Store
  Store
  Store
  Store
  Store
  Store

ஸ்ரீ குருஜி ஆசிரமத்தில் வஸ்திர தானம் செய்யப்பட்டது

ஓம் நமோ நாராயணா 
1.1.2019 - ஆங்கில வருடப்பிறப்பு முன்னிட்டு ஸ்ரீ குருஜி ஆசிரமத்தில் வஸ்திர தானம் செய்யப்பட்டது. 
வஸ்திர தானாம் செய்தவர் - மணியன் - மலேசியா 
நீங்களும் இறை சேவையில் இணைய விரும்பினால் இந்த எண்ணிற்கு நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளளவும் 
இந்தியாவில் இறுப்பவர்கள் நேரடியாக இந்த எண்ணிற்கு அழைக்கவும் வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் whatsapp  எண்ணிற்கு அழைக்கவும்   செல் - 8110088842


ஸ்ரீ குருஜி ஆசிரமம் 

காடகனுர் 
செல் - 8110088842


Contact Form

Name

Email *

Message *