( அமிர்த தாரா தீட்சை பெறுவதற்கு...........!! click here )மிர்த தாரா மந்திர தீட்சை அக்டோபர் 30 ஞாயிறு அன்று கொடுக்கப்படுகிறது appointment பெற விரும்புபவர்கள் இந்த எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். +91-8110088846 

Share !
This Post

உஜிலாதேவி பதிவுகளை
மின்னஞ்சலில் பெற

யோகியின் ரகசியம் !
யோகியின் ரகசியம் !
+ comments + 5 comments

Vanakam guruji. The last five months I tried to get theetchai from you and I got appointment also. But some reason I am not able to come there. Now I get appointment on coming June 6
. This time I should get theetchai from you. Please bless me to get theetchai guruji.

Vanakam guruji. The last five months I tried to get theetchai from you and I got appointment also. But some reason I am not able to come there. Now I get appointment on coming June 6
. This time I should get theetchai from you. Please bless me to get theetchai guruji.

Guruji am facing lots of problems please help me

Guruji am facing lots of problems please help me


Next Post Next Post Home
 
Back to Top