Posts


  Store
  Store
  Store
  Store
  Store
  Store

மாதா,பிதா,குரு தெய்வம்! எப்படி...?

ஆவியை வணங்க மதம் தடை இல்லை

உயிர்கள் அனைத்தும் கடவுளின் மனைவி

காண திகட்டாத அழகு

வணக்கம் வைப்பது தீண்டாமையா...?

எல்லாமே அம்மாதான் !

முஸ்லிம் என்றால் தீவிரவாதியா...?

தலையை தேடி வரும் பாதம்

சந்தோசம் வந்தால் சத்தம் போடு

நான் கிறுக்கன் ஆக மாட்டேன் !

Contact Form

Name

Email *

Message *