Posts


  Store
  Store
  Store
  Store
  Store
  Store

ஞாயிறு அன்று அமிர்த தாரா மஹாமந்திர தீட்சை !

நல்ல பல் முளைக்க பரிகாரம் !

பாம்பு வராமல் தடுக்கும் மந்திரம் !

ஆண்மை குறைவை நீக்கும் அத்திமர தாயத்து !

திருமணத்தை நடத்தும் மார்கழி பெளர்ணமி !

கண் நோயை தீர்க்கும் கார்த்திகை பெளர்ணமி !

பொட்டு வைப்பது ஏன்...?

மன நோய் தரும் கிரகங்கள்...!

பயம் விலக என்ன பரிகாரம் ?

ஐப்பசி பெளர்ணமி அதிக வரம் தரும் !

அலகு குத்துவது ஆண்டவன் தவறா?

Contact Form

Name

Email *

Message *