Posts


  Store
  Store
  Store
  Store
  Store
  Store

சுகமாய் வாழ சுந்தர காண்டம் !

எந்த தவறும் இறைவனுக்கு தெரியும் !

அப்பன் நீ ! அரசன் நீ !! அடிமை நான் !!!

காந்தி ஜாதகம் இப்படி இருந்தது...

மனிதனை தருமா இன்றைய படிப்பு...?

போனது போய்விட்டது இனி...

ஒரே வழி சரியான வழி !

பானை பிடிப்பவள் பாக்கியசாலி !

Contact Form

Name

Email *

Message *