Posts


  Store
  Store
  Store
  Store
  Store
  Store

கிருஷ்ணரை கடன் வாங்கிய இயேசு !

ஹெர்குலிஸ் இயேசுவான கதை !  

கிறிஸ்துமஸ் இயேசு பிறந்தநாள் அல்ல !

மதம் மாற்ற இந்தியா வந்த துரோகி !

இயேசு கடவுள் அல்ல !

சிலைகளை வணங்கும் கிறிஸ்தவர்கள் !

பாதிரியார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல !

Contact Form

Name

Email *

Message *